YRITYKSELLE

Yritykset mukaan hankkeeseen

Hankkeen tavoitteena on kasvattaa yrityksien ja työllisyyttä edistävien toimijoiden välistä yhteistyötä siten, että työllistymistä edistäviä palveluja suunniteltaessa otetaan nykyistä paremmin huomioon sekä työttömien työnhakijoiden, että paikallisten työmarkkinoiden tarpeet. Samalla etsitään ratkaisuja työvoimatarpeen ja -tarjonnan kohtaamattomuuteen.

Hankkeen tavoitteena on rakentaa mahdollisimman laaja yhteistyöverkosto, johon tarvitaan mukaan kattava joukko yrityksiä eri toimialoilta.

Yritys saa rahanarvoisen edun hankkeeseen osallistumisesta.

Työnantaja voi saada tukea palkkakustannuksiin ottaessaan töihin työttömän työnhakijan. TE-toimisto päättää palkkatuen keston ja määrän tapaus kerrallaan.

  • Tukijakson pituus riippuu palkattavasta henkilön työttömyyden kestosta, vamman tai sairauden vaikutuksesta työsuoritukseen ja työnantajasta.
  • Palkkatuki voi olla enintään 30 %, 40 % tai 50 % palkkauskustannuksista.
  • Palkkatuen enimmäismäärä säädetään valtion talousarviossa. Vuonna 2017 enimmäismäärä on 1400 e/kk, jonka lisäksi maksetaan enintään palkkatukipäätöksen mukainen prosenttiosuus lomarahasta.

Sopivaa työvoimaa oppisopimuskoulutuksella

Oppisopimuskoulutuksella voi saada ammattilaisen suoraan tehtäviin, joihin voi olla muutoin vaikea löytää työvoimaa. Oppisopimus on määräaikainen työsopimus ja TE-toimisto voi maksaa työttömän henkilön oppisopimukseen palkkatukea.

Ilmoittaudu hankkeen yhteistyöyritykseksi lähettämällä yrityksen yhteystiedot sähköpostilla osoitteeseen yhessanatsaa@isbalanssi.com tai soittamalla puh. 044 323 7006.

 

LISÄTIETOJA  saat

* hankepäällikkö Pekka Törröseltä (0440 461 466 / pekka.torronen@isbalanssi.com)

* työhönvalmentaja Sirkku Alho-Laamaselta (044 323 7007 / sirkku.alho-laamanen@isbalanssi.com).