Työhönvalmennus

Työhönvalmennuksen palveluilla tuetaan ja edesautetaan erilaisten tukitoimien avulla asiakkaan
työllistymistä tai työssä pysymistä avoimilla työmarkkinoilla. Tunnusomaista prosessille on
työhönvalmentajan tuki sekä työelämään siirtyvälle asiakkaalle että työnantajalle. Tavoitteena on
pysyvä tai pitkäaikainen palkkatyö.

Työkokeilu

Työkokeilun tavoitteena on parantaa avoimille työmarkkinoille siirtymisen mahdollisuuksia. Työkokeilun
avulla voimme selvittää asiakkaan työelämävalmiuksia ja hänen edellytyksiään pärjätä työ- tai
opiskeluelämässä. Työkokeilujakson aikana henkilö toimii Itä-Suomen Balanssi Oy:n sopimusvalmistuksen tai kiinteistönhoidon tehtävissä. Työkokeilujakso voi sisältää myös työhönvalmennuksen palveluja.

Seinätön valmennus (Seiva- hanke)

Seinättömällä valmennuksella tarkoitetaan tuettua valmennusjaksoa yrityksissä, oikeassa työyhteisössä oikeiden työtehtävien parissa. Seinättömän valmennusjaksoon yhdistetään työllistymistä
edistävä tuella palkatun siirtämisjakso käyttäjäyritykseen.